oxixeno arquitectura

R/ Sagrada Familia 2-4, 2º esq.
15401 Ferrol, A Coruña
Especialidades
  • Arquitectura sostenible
  • Restauración y rehabilitación

Información

Presentación

PROXECTOS DE ARQUITECTURA, DESEÑO URBANO, PLANEAMENTO, REHABILITACIÓN, INTERIORISMO.
O TRABALLO XA REALIZADO POR oXIxenOº arquitectura GARANTE A PRESTACIÓN DE SERVIZOS DE ALTA CALIDADE TÉCNICA, CIENTÍFICA E ARTÍSTICA. REALIZAMOS TRABALLOS CUNHA ELEVADA CAPACIDADE TÉCNICO PROFESIONAL.

Formulario de contacto